Vogels 2014-12-16T15:46:06+00:00

Het Westduinpark in Den Haag is een uniek vogelbied omdat het gelegen  is aan de rand van een grote stad en de Noordzee. Ook is de varieteit in natuurzones  zeer groot : van zee, strand, zeereep tot aan de bossen aan de stadsrand. Er komen dus stads-en bosvogels voor maar ook veel  zee- en watervogels. Door zijn ligging aan de kust is het ook een gebied waar veel trekvogels langs trekken.  In de lente naar het  Noorden en in de herfst naar het Zuiden. Trekvogels vliegen het liefst over het land en bij een oostenwind worden de vogels naar de zee gedreven waar dan een concentratie van trekvogels te zien en te horen zijn. Op de Vulkaan, een hoog gelegen duin  (33 meter boven NAP)  op een bunker uit de Tweede Wereldoorlog, wordt al jarenlang  vogels geteld en meer info is te vinden op www.trektellen. nl.  Op de vulkaan zie je dus vaak vogeltellers staan en met name in het trekseizoen in het voorjaar is het daar druk met vogeltellers. In 2009 zijn daar ruim 1.000.000 vogels geteld en maar liefst 222 soorten.

Per zone kunnen we de volgende vogels aantreffen:

Zee en strand

De meest voorkomende vogel is hier de Zilvermeeuw. Dit is een grote meeuw, (60 cm lang)  met grote gele snavel met rode punt en roze poten.  Jonge zilvermeeuwen hebben eeen bruinwit kleed en pas na drie jaren krijgen ze hun volwassen kleed. Ook zul je de zilvermeeuw vaak in de stad aantreffen en dan vooral bij afvalbakken en te vroeg buiten gezette vuilniszakken.

Andere veel voorkomende meeuwen zijn de kokmeeuw, (een kleine meeuw met zwarte kop en rode snavel en poten) de kleine en grote mantelmeeuw (geheel witte meeuwen met zwarte mantels en vleugels) en de stormmeeuw (lijkt sterk op zilvermeeuw maar heeft groene snavel en poten).

Tussen de meeuwen zie je de laatste jaren ook steeds vaker de zwarte kraai die zich tussen de meeuwen uitstekend thuis voelt.

Langs de vloedlijn zie je vaak een  klein vogeltje trippelen: de drieteenstrandloper. Hij heeft een wit uiterlijk met zwarte vlekken. Als je dichter bij komt, loopt hij snel  weg in plaats van weg te vliegen.

Boven de zee kun je tijdens het trekseizoen diverse jagers zien  en diverse zee-eenden.  Ook is vaak het visdiefje aan te treffen: laag vliegend boven de zee, een snelle duik in het water en dan weer wegvliegen met een spiering in zijn bek.

Middenduinen

Op de eerste duinen na het strand tussen het helmgras en de duindoorns  kun je de tapuit en roodborstapuit aantreffen, vaak gezeten op een paal of elektricitetshuisje. Ze worden helaas steeds zeldzamer:

Als je op het pad langs de eerste duinen loopt, hoor je in het voorjaar een hoge snorrende zang: de sprinkhaanzanger. Zien kun je hem zelden, maar horen des te meer. Vaak te horen en niet vaak te zien.  Ook kun je hier een duinpieper aantreffen. Deze  kleine bruine vogeltjes horen tot de groep van kbv-tjes: veel sterk op elkaar lijkende kleine bruine vogeltjes die slechts weinig van elkaar verschillen, maar wel allemaal een duidelijk andere zang hebben.

Middenenduin

Hier is meer beschutting en dan treffen we de volgende  vogels aan. De Fitis oftewel de “kleine gele boszanger” is vanaf april overal te horen met zijn vloeiend melancholiek liedje. De Heggemus is het gehele jaar aanwezig en is vanaf begin Maart te herkennen aan het geluid van een piepende kinderwagen en vaak zit hij hoog in een boompje.

De Braamsluiper zul je zoals de naam al zegt vaak aantreffen tussen de braamstruiken. Vanaf eind april hoor je vaak zijn tsjek-tsjek-tsjek. Vanaf mei zie je vaak de Grasmus een baltsvlucht maken boven de duindoorn en hij laat zich dan horen met een krassend geluid: weer een kbv-tje met grijswitte borst.

Duingrasglanden

Al vroeg in het voorjaar hoor je op deze graslanden al het luide  gelach van de Groene  Specht en als je dan kijkt zit hij vaak op de grond naar insecten te pikken, maar ook kun je hem op bomen aantreffen . Vanaf half april trekt de Beflijster door het Westduinpark en op de vroege ochtend kun je vaak groepjes aantreffen. Ze zijn erg schuw maar het is wel een schitterende zwarte vogel met mooie witte bef.

Binnenduinen

Hier is de begroeing nog dichter en komen ook hoge bomen voor en daarom kun je hier weer andere vogels aantreffen zoals de koolmees en pimpelmees. Iedereen kent deze natuurlijk uit zijn achtertuin. Deze mezen zijn het hele jaar aanwezig . En het doe-dit, doe-dat geluid van de koolmees hoor je al vanaf februari. In de winter zie je vaak groepjes staartmezen. Ze lijken op een wit bolletje wol met lange staart. Vaak hoor je deze zeer beweeglijke eerder dan je ze ziet.

Het gebrabbel van de roodborst hoor je al vroeg in het voorjaar en in de winter vertrekt deze ondersoort naar het zuiden en dan hoor je hier het tikkende geluid van de Scandinavische soort.

Na Koninginnedag komen de eerste Nachtegalen naar het Westduinpark en op deze wandeling , kun je er tientallen horen zingen. Vanaf hun aankomst zingen ze dag en nacht om hun territorium af te bakenen en een vrouwtje te vinden maar eind mei neemt het zingen sterk af. Deze schaarse vogel kun je hier volop aantreffen. Een vroege ochtendwandeling stelt je in staat om te genieten van het welluidende gezang van deze zangvogel.

In de hoge bomen hoor en zie je aak vaak de boomkruiper en boomklever: de boomkruiper is bruin en loop van benden naar boven op de boomstam. De boomklever is blauwig en loopt van boven naar beneden en omgekeerd.

Roofvogels

In het Westduinpark komen diverse roofvogels voor zoals de snel voorbijvliegende sperwer, de torenvalk die je biddend in de lucht ziet zweven voordat hij neer duikt om een muis te verschalken en nog zeldzamer zijn de uilen.  Maar bijna dagelijks hoor je in het voorjaar en de zomer het gemauw van de Buizerd en als je dan omhoogkijkt zie je ze door de lucht zweven op zoek naar een lekkere prooi. Er is al jaren een paartje dat broedt op in de bossen op het eind van de Savornin Lohmanlaan.

Zoals reeds eerder verteld zijn er in het Westduinpark ruim 200 soorten geobserveerd en hierboven is slechts een selectie gegeven van de meest aansprekende vogels.  Als je meer wilt weten kun je veel informatie vinden op www.waarneming.nl en www.haagsevogels.nl