Flora & Fauna

//Flora & Fauna
Flora & Fauna 2013-03-06T09:40:48+00:00

Fauna toevoegen  algemeen en tekst aanpassen

In dit gedeelte wordt globaal ingegaan op de flora. Voor gedetailleerde informatie over planten en
bomen verwijzen we u naar de links. Er is veel onderzoek gedaan naar wat er in het Westduinpark
groeit.

Wat er groeit en bloeit wordt sterk beïnvloed door de volgende omgevingsfactoren;

  • Wind
  • Zout
  • Vochtigheid
  • Kalkrijkdom
  • Voedselrijkdom
  • Temperatuurverschillen
  • Hoogteverschillen

Het bijzondere is dat deze factoren, op een betrekkelijk klein gebied, zoveel invloed heeft dat
soms,op een afstand van een paar meter, er heel verschillende planten groeien vanwege de
overlevingskansen.
Twee woorden die van grote invloed zijn is successie en overleven. Successie is te zien waar
planten elkaar uit de wind houden door beschutting te bieden, of een samenwerking aan te
gaan ….zoals de vlier en duindoorn.
Om te overleven hebben planten een enorm vermogen door zich aan te passen zoals door
een luchtlaagje om de bladeren te creëren ter bescherming.

Ieder seizoen heeft een eigen karakter. Regen na een droogte periode kan binnen korte tijd
de duinen kleur geven als bv het Duinsterretjesmos groen wordt. De wind “scheert” bomen
en struiken waardoor ze vaak kleiner zijn en aan de bovenkant schuin.
Temperatuurverschillen zijn goed te zien bij de planten die op de noord of zuidkant groeien
vanwege de warmte, en als gevolg ook droogte, van de zon.

Op lager gelegen schaduwrijke plekken, die meestal ook wat vochtiger zijn hebben weer
heel andere planten levenskansen. Kalkminnende planten staan dichter bij de zee dan
de kalkmijdende planten. Naaldbomen nemen veel water op wat weer gevolg heeft voor
andere planten. Hoogte verschil, temperatuur en vocht kan zoveel invloed hebben dat een
duindoorn die dichter bij zee groeit, misschien maar een meter hoog wordt en waar hij
gunstig staat deze wel vier meter kan worden.

Laag bij de grond zien we mossen, in de herfst veel bessen, op de takken korstmossen, gallen
en nog veel meer. Planten zijn voor vlinders en bepaalde insecten waardplanten dat wil
zeggen dat zij die plant nodig hebben om te leven.

Naast de planten zijn er natuurlijk de paddenstoelen te vinden zoals de Judasoor op de vlier.
Een ander voorbeeld is de Aardster, verscholen tussen het blad kunnen we hem ontdekken.