De zeereep

//De zeereep
De zeereep 2013-03-06T09:52:58+00:00

De zeereep is in hoofdzaak na 1850 ontstaan door waterstaatactiviteiten. In het kader van de kustverbreding is de zeereep uitgebreid. Er is voor de bestaande zeereep een nieuwe duinenrij aangelegd. De zeereep is het gebied van milieuovergangen. Van zout naar zoet en van nat naar droog. In de lage duintjes van de embryonale duinen is het grondwater zout tot brak, in de hogere duinen van de witte duinen is het licht brak of zelf s geheel zoet doordat zich een zoetwaterlens gevormd heeft.

Qua biodiversiteit is het één van de armste landschappen. Ondanks de dynamiek kan er in witte duinen een aantal zeer karakteristieke planten en dieren voorkomen, waaronder de blauwe zeedistel. Daarbij neemt over het geheel genomen de soortenrijkdom toe met een afname van de verstuiving.

De Zeereep is zo droog dat planten die er groeien maatregelen hebben genomen tegen uitdroging, wind en water. Voorbeelden hiervan zijn; de Zeeraket, slaat een watervoorraad op in zijn dikke vlezige bladeren. Helmplanten nemen het water op in hun uitgebreide wortelstelsel en bij heet en droog weer rolt het blad zich op. De huidmondjes op het blad liggen diep weggestopt. Andere planten profiteren van de beschutting die de helm biedt. De Zeemelkdistel beschermt zich met een waslaagje.

De zeereep is erg kalkrijk en alleen kalkminnende planten kunnen er groeien.

Verstuiving

De Zeereep is eigenlijk altijd in beweging. De wind beukt als eerste op de zeereep. Het zand van het strand wordt meestal naar de zeereep geblazen en stuift door tot over de zeereep, de zeereep “rolt”als het ware. Bij zware storm wordt er van de zeereep soms grote stukken weggeslagen en moeten planten weer opnieuw terrein veroveren. Aan de kust bij het Westduinpark is gewerkt aan kustversterking. ( zie hoofdstuk zandmotor) .  Planten die kunnen groeien op de zeereep zijn:

Helmgras

Helmgras heeft lange wortels die zich naar alle kanten uitbreiden maar ze wortelen niet diep. Ze kunnen zelfs tegen bloot liggen. De plant verdraagt het schuren van het zand. Als er zand over de plant komt groeit ze zo weer door. Ze houdt met haar manier van groeien het zand vast. Helmgras kan goed tegen droogte want dan rolt het blad op. De huidmondjes worden dan door meerdere lagen beschermd. De wortels van de plant kunnen NIET tegen zout water, de plant gaat dan dood.

De blauwe zeedistel

Niet alleen de bloemen zijn blauw maar de hele plant heeft iets blauwachtigs over zich. Het is een beschermde plant. In het Westduinpark komt de plant op enkele plaatsten voor.

Zandzegge

Zandzegge lijkt op gras. Hij groeit op kaal zand en heeft uitlopers in een opvallend rechtlijnig patroon. Dat is goed te herkennen aan de lange groene strepen. Deze zegge met zijn driekantige bloeistengel zie je op voedselarm zand in de duinen en is veel te zien bij de zeereep.

Zeeraket

De Zeeraket is een opvallende plant die onder barre omstandigheden kan groeien. Hij heeft vetplantachtige bladeren, lila soms wit. Verteringsresten van dode dieren en planten en de afbraak daarvan leveren  voedingstoffen op die de plant nodig heeft. De plant kwam algemeen aan de Nederlandse kust voor maar is door de kustafslag sterk verminderd. De plant heeft een voor ons ongewone manier van verspreiden, maar voor de woestijn normaal. Hij doet dit niet door het verwaaien van het zaad maar in de herfst als de plant afsterft waait hij geheel weg en beland ergens waar het zaad kan ontkiemen.

Zandhaver

Zandhaver groeit op droge kalkhoudende zandgronden, met een open begroeiing en een regelmatige aanvoer van vers zand en voedingsstoffen. Het is een typische plant van de zeereep. De larve van de zandhavervlieg heeft zandhaver nodig om zich te ontwikkelen.

Deze planten zijn echte pioniers en maken de eerste bedding op de overgang naar de zeereep van het zoute naar het zoete water.