Home 2016-12-07T03:21:09+00:00

Westduinpark

Natuur in de duinen bij Den Haag

Het Westduinpark

duingebied tussen Scheveningen en  Kijkduin

Het Westduinpark is een ongeveer 240 hectare groot park gelegen tussen de haven van Scheveningen en Kijkduin. Het park heeft een belangrijke betekenis voor Den Haag op het gebied van natuur, recreatie, landschap en zeewering. Het is een afwisselend natuurgebied voor de Nederlandse duin- en kuststreek met beschermde leefgebieden voor planten-en diersoorten. In deze duinen ligt een uitgebreid netwerk van fiets,- voet,- en ruiterpaden.

Het natuurgebied heeft sinds 1990 een beschermde status als ‘Beschermd Natuurmonument Westduinpark’. Er bestaat ook een Europees netwerk van wettelijk beschermde natuurgebieden: de Natura 2000-gebieden. Het Westduinpark vormt samen met de Bosjes van Poot en Wapendal sinds 2003 een Natura 2000-gebied.

Video: De Schotse Hooglanders worden binnengelaten